MatematikëKlasa 10

Gjeometri


Pyetja

ABCDEFGHI eshte nje nentekendesh i rregullt.Zgjatim brinjet AB dhe DC deri sa ato priten ne nje pike X.Llogariteni kendin BXC.

Kyçu për të parë përgjigjen