FizikëKlasa 11

Lavjersi


Pyetja

Nje lavjerres me gjatesi 1 m eshte menjanuar 30 grad nga drejtimi vertikal dhe leshohet pa shpejtesi fillestare. Çfare shpejtesie do te kete trupi kur te kaloj ne pozicionin e ekuilibrit?                  

Kyçu për të parë përgjigjen