MatematikëKlasa 10

Mesataret dhe Shoerndarja


Pyetja

Nota meatare e nxenesve te nje klase ne testimin e statistikes,eshte 84%.Klasa ka 32 nxenes,nga te cilët 12 jane vajza.Nota mesatare per vajzat eshte 93%.Gjeni noten mesatare per djemte.

Kyçu për të parë përgjigjen