MatematikëKlasa 12

Numri


Pyetja

Katrori i nje numri tek eshte

Kyçu për të parë përgjigjen