MatematikëKlasa 10

Nxir x ne varesi te ndryshoreve te tjera


Pyetja

a2 (3+4x)= b

Kyçu për të parë përgjigjen