MatematikëKlasa 10

Nxirrni Y ne varesi te ndryshoreve te tjera


Pyetja

y(3-a)=a2 +b2

Kyçu për të parë përgjigjen