MatematikëKlasa 10

Per ç'vlere te x katrori i binomit(x+1) eshte 120 njesi me i madh se katrori i binomit (x-3)


Pyetja

Per ç'vlere te x katrori i binomit(x+1) eshte 120 njesi me i madh se katrori i binomit (x-3)

Kyçu për të parë përgjigjen