FizikëKlasa 10

Percaktoni dendesine e nje lengu kur jepet rrezja e cilindrit 14cm dhe vellimi 60m ne kub ku shtypja eshte 300Pa?


Pyetja

Percaktoni dendesine e nje lengu kur jepet rrezja e cilindrit 14cm dhe vellimi 60m ne kub ku shtypja eshte 300Pa?

Kyçu për të parë përgjigjen