MatematikëKlasa 10

Perqindje


Pyetja

Nje rruge eshte ndare ne dy pjese me gjatesi 250 m dhe 750m. Sa % me e gjate eshte pjesa e dyte nga e para?

a 20%

b 40%

c 60%

d 50%

e asnjera

Kyçu për të parë përgjigjen