AnglishtKlasa 12

Rishkrim i fjalive me 'It' ne anglisht (nivel c2)


Pyetja

Ushtrimi kerkon te shkruhen fjalit e dhena me it si preparatory subject. si mund te jene keto dy rastet?

  • To put your hands through that cage at the zoo was dangerous
  • To realise how much we pollute the oceans is difficult
Kyçu për të parë përgjigjen