MatematikëKlasa 10

Rishkruani shprehjen ne menyre qe x te jete subjekti.


Pyetja

ax-b=cx+d

Kyçu për të parë përgjigjen