MatematikëKlasa 10

Sa grame eshte sasia ditore e rekomanduat


Pyetja

19,2 g sheqer jane te = me 21% te sasise ditore te rekomanduar.Te gjendet sasie e rekomanduat

Kyçu për të parë përgjigjen