MatematikëKlasa 10

Sa pike mori ajo ne tri testimet e para?


Pyetja

Mirela ka marre x pike ne tri testime.Ne x testime te tjera ajo ka marre 27 pike,por nota mesatare e saj mbetet e njejte me noten mesatare te tri testimeve te para.

Kyçu për të parë përgjigjen