FizikëKlasa 10

Shtypja e atmosferes eshte 100000 Pa


Pyetja

Llogaritni forcen me te cilen atmosfera shtyp pjesen e jashtme te nje dritareje te madhe me lartesi 2.0m dhe gjeresi 1.25m

Kyçu për të parë përgjigjen