MatematikëKlasa 10

Shumekendeshat


Pyetja

ABCDE...eshte nje shumekendesh i rregullt me n brinje.Gjeni formulen nepermjet se ciles mund te gjendet masa e kendit ACD ne lidhje me n

Kyçu për të parë përgjigjen