MatematikëKlasa 10

Thjeshtoni thyesen pasi ta keni faktorizuar.


Pyetja

x-a÷a-x


Kyçu për të parë përgjigjen