MatematikëKlasa 10

Thyesat dhe perqindjet


Pyetja

Ne nje palester 70 % e anetareve jan femra .

50 % e femrave perdorin pishinen .

80% e meshkujve gjuthashtu perdorin pishinen .

Cperqindje e anetareve perdorin pishinen

Kyçu për të parë përgjigjen