MatematikëKlasa 10

Trekendeshat dhe katerkendeshat


Pyetja

Ne katerkendeshin PQRS,kendi P eshte 10° me i vogel se kedi Q, kendi Q eshte 10° me i vogel se kendi R dhe kendi R eshte 10° me i vogel se kendi S. Gjeni kendet e katerkendeshit PQRS.

Kyçu për të parë përgjigjen