MatematikëKlasa 10

Veprime me thyesa


Pyetja

Llogaritni :

(3/4 - 1/8) (3/4 + 1/8)


Kyçu për të parë përgjigjen