MatematikëKlasa 10

Vertetoni qe per cdo vlere natyrore n vlera e katrorit te binomit te (4n+5)-9 plotpjesetohet me 4.


Pyetja

Vertetoni qe per cdo vlere natyrore n vlera e katrorit te binomit te (4n+5)-9 plotpjesetohet me 4.

Kyçu për të parë përgjigjen