Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 2.02 - Grafikët e lëvizjes në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Grafiku distancë-kohë i dhënë më lart është për një motoçikletë, që udhëton në rrugë të drejtë.

  1. Çfarë lëvizje kryen motoçikleta në zonën nga pika D në pikën E të treguar në grafik?
  2. Ndërmjet cilave pika motoçikleta lëviz me nxitim?
  3. Ndërmjet cilave pika motoçikleta lëviz me shpejtësi konstante?
  4. Sa është shpejtësia konstante?
  5. Cila është distanca ndërmjet pikave A dhe D?
  6. Sa është shpejtësia mesatare e motoçikletës, kur ajo lëviz nga pika A në pikën D?