Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 2.03 - Regjistrimi i lëvizjes në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Pikat mbi shiritin e treguar më poshtë janë bërë nga një kohëshënues që shënon 50 pika për sekondë.

  1. Numëroni hapësirat midis pikave në shirit nga A në B. Më pas, llogaritni kohën që i duhet shiritit për të lëvizur nga A në B.
  2. Duke përdorur vizoren, matni distancën nga A në B në mm. Më pas, llogaritni shpejtësinë mesatare të lëvizjes së karrocës nga A në B, në mm/s.
  3. Matni distancën nga C në D, pastaj llogaritni shpejtësinë mesatare me të cilën lëviz karroca midis pikave C dhe D.
  4. Pjesa CD është kryer ekzaktësisht 1 sekondë pas asaj AB. Llogaritni nxitimin e karrocës në mm/s2^2.