Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit 2.03 - Regjistrimi i lëvizjes në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Shikoni diagramin e mësipërm.

  1. Duke përdorur vizoren, matni distancën e përshkuar nga karroca gjatë 0.1 s të para të regjistrimit në shirit.
  2. Llogaritni shpejtësinë mesatare të lëvizjes së karrocës gjatë 0.1 s të para.
  3. Matni distancën e përshkuar nga karroca gjatë 0.1 s të fundit të regjistrimit mbi shirit.
  4. Llogaritni shpejtësinë mesatare gjatë 0.1 s të fundit.
  5. Llogaritni rritjen e shpejtësisë gjatë 0.4 s.
  6. Llogaritni nxitimin me të cilin lëviz karroca në mm/s2^2.