Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 3.05 - Trysnia në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Një bllok drejtkëndësh me masë 30 kg ka përmasat 0.1 m me 0.4 m me 1.5 m.

  1. Llogaritni peshën e këtij blloku.
  2. Vizatoni figurën për të treguar si duhet të qëndrojë blloku mbi sipërfaqjen e tokës, në mënyrë që ai të ushtrojë: i) trysninë maksimale ii) trysninë minimale
  3. Llogaritni trysninë maksimale dhe minimale për rastin e pikës "b".