Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit Pyetje shtesë 2 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Diagrami tregon pozicionin e një sfere kur ajo rrokulliset nëpër një pistë. Sferës i duhen 0.5 s për t'u rrokullisur nga një pikë e shënuar në tjetrën. Për shëmbull, ajo rrokulliset nga pika A në pikën B për 0.5 s dhe nga pika B në pikën C për 0.5 s dhe kështu me rradhë.

a) Shënoni:

  1. Distancën e kryer nga sfera nga pika A E.
  2. Kohën që i duhet sferës për të arritur në pikën E.

b) Llogarisni shpejtësinë mesatare të sferës kur rrokulliset nga A E. Shënoni formulën që do të përdorni dhe tregoni mënyrën e llogaritjes.

c) Shpjegoni:

  1. Duke u nisur nga diagrami, si mund ta kuptoni, që sfera po e rrit shpejtësinë.
  2. Pse po rritet shpejtësia e sferës.