Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit Pyetje shtesë 2 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Një nxënës mat nxitimin e një karroce duke përdorur aparaturën e mësipërme. Sensorët e dritës janë të lidhur me një kompjuter, i cili është programuar për të llogaritur nxitimin. Përfundimet e marra janë treguar në grafikun nxitim-forcë.

a)

  1. Përshkruani si ndikon ndryshimi i forcës mbi nxitimin.
  2. Shënoni, me fjalë, ekuacionin që lidh forcën, masën dhe nxitimin.
  3. Përdorni të dhënat nga grafiku për të llogaritur masën e karrocës.

b) Skiconi grafikun dhe vizatoni vijën që do të ishte marrë për një karrocë me masë më të madhe.