Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit Pyetje shtesë 3 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Në figurën e mëposhtme tregohet një gomë e makinerive ngarkuese të mëdha.

  1. Kur makineria është e ngarkuar, sipërfaqja e secilës gomë në kontakt me tokën është një drejtkëndësh me përmasa 1 m dhe 0.5 m. i) Llogaritni sipërfaqen e kontaktit me tokën të një gome, të shprehur në m2^2. ii) Makineria ka katër nga këto goma. Llogaritni sipërfaqen e përgjithshme të kontaktit me tokën, të shprehur në m2^2.
  2. Kur makineria është e ngarkuar, ajo peshon 100000 N. Llogaritni trysninë, të shprehur në N/m2^2 të ushtruar nga gomat mbi sipërfaqen e tokës.