Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Pyetje shtesë 4 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

  1. Shpjegoni çfarë nënkuptoni me shprehjen burime të paripërtëritshme të energjisë.
  2. Shpjegoni pse pjesa më e madhe e burimeve të energjisë së paripërtëritshme janë konsumuar.
  3. Përmendni një burim energjie të paripërtëritshëm, i cili nuk është konsumuar.