Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit Pyetje shtesë 5 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Në vendet me diell, disa shtëpi kanë panele diellore mbi çatinë e shtëpisë. Ajo shërben për të ngrohur ujin e shtëpisë. Figura e mëposhtme tregon skemën e një paneli të zakonshëm diellor.

  1. Përse shërben paneli i zi te ngrohësi diellor?
  2. Përse është vendosur shtresa izoluese mbas panelit?
  3. Si ngrohet uji te rezervuari?
  4. Mesatarisht çdo metër katror e panelit diellor merr 1000 xhaul energji nga Dielli çdo sekondë. Përdorni këtë vlerë për të llogaritur fuqinë në hyrje (në kW) të panelit në qoftë se sipërfaqja e tij është 2 m2^2.
  5. Ngrohësi diellor i treguar në diagram ka një rendiment prej 60% (ai humb 40% të energjisë diellore të marrë). Çfarë sipërfaqe duhet të ketë për të prodhuar një energji në të njejtën sasi sa ngrohësi elektrik me fuqi 3 kW.
  6. i) Cilat janë përparësitë e përdorimit të ngrohësit diellor në vend të një ngrohësi elektrik? ii) Cilat janë disavantazhet?