Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit Pyetje shtesë 5 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

a) Tabela e dhënë më poshtë paraqet pikat e shkrirjes dhe të vlimit për plumbin dhe oksigjenin.

  1. Në temperaturën 450 °\degreeC, cila është gjendja e plumbit: e ngurtë, e lëngët apo e gaztë?
  2. Në temperaturën -200 °\degreeC, cila është gjendja e oksigjenit: e ngurtë, e lëngët apo e gaztë?

b) Grafiku i mëposhtëm tregon mënyrën se si ndryshon temperatura e një substance të pastër, kur ajo ngrohet.

  1. Në çfarë temperature vlon substanca?
  2. Skiconi grafikun dhe shënoni me germën X çdo pikë në të cilën substanca ndodhet në gjendje të lëngët dhe të gaztë njëkohësisht.

c)

  1. Të gjitha substancat janë të përbëra nga grimca. Çfarë ndodh me energjinë kinetike mesatare të kërtyre grimcave, kur substanca kalon nga gjendja e lëngët në gjendje të gaztë?
  2. Shpjegoni, referuar vetive të grimcave, përse duhet dhënë energjia një lëngu për ta kthyer atë në gjendje të gaztë.