Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Pyetje shtesë 5 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Diagrami në faqen tjetër tregon një frigorifer. Brenda dhe përreth frigoriferit nxehtësia transferohet me anë përçueshmërisë, konveksionit dhe avullimit. Vendosni cili proces është përgjegjësi kryesor për transferimin e nxehtësisë në secilin prej shembujve të dhënë te fillimi i faqes tjetër.

  1. Nxehtësia e përthithur nga lëngu ftohës e kthen atë në gjendje të gaztë nëpër tubacionin ku ai kalon.
  2. Ajri i ftohtë zbret nga dhoma e ngrirjes, duke marrë me vete nxehtësinë e çliruar nga ushqimet.
  3. Nxehtësia kalohet tek ajri në pjesën e jashtme të frigoriferit nëpërmjet fletëve ftohëse, që ndodhen në pjesën e pasme të tij.
  4. Një pjesë e nxehtësisë nga mjedisi përreth futet në frigorifer përmes panelit të jashtëm të tij.
  5. Një pjesë e nxehtësisë hyn në frigorifer çdo herë që hapet dera e tij.