Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit Pyetje shtesë 6 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Në figurë është treguar gjurma në osciloskop për një valë zanore të prodhuar nga një altoparlant.

  1. Kopjoni figurën dhe vizatoni si do të ishte gjurma për një tingull më të lartë për të njejtën notë.
  2. Koha që zë e gjithë gjurma e tingullit është 1/50-ta e sekondës (0.02 s). i) Të tregohet se frekuenca e tingullit të prodhuar nga altoparlanti është 100 Hz. ii) Përcaktoni gjatësinë e valës në ajër të tingullit të prodhuar nga altoparlanti. (shpejtësia e përhapjes së zërit në ajër është 330 m/s.)