Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Pyetje shtesë 6 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

a) Një valë zanore që përhapet në ajër mund të paraqitet në diagramin në vijim. Cila prej distancave A, B, C dhe D përfaqëson:

  1. gjatësinë e valës?
  2. amplitudën e valës?

b) Koni i një altoparlanti kryen dridhje. Diagrami në vijim tregon si shpërhapen grimcat e ajrit përpara konit, në një moment të caktuar të kohës. Zona P është ngjeshje dhe zona Q është rrallim.

  1. Përshkruani si ndryshon trysnia e ajrit nga P Q.
  2. Përshkruani lëvizjen e grimcave të ajrit kur aty kalon vala zanore.
  3. Kopjoni diagramin e mësipërm dhe shënoni distancën e barabartë me një gjatësi të valës së zërit.