Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit Pyetje shtesë 6 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

a) Diagrami i parë i dhënë në vijim paraqet një valë.

  1. Kopjoni diagramin dhe shënoni amplitudën me gërmën A.
  2. Gjeni numrin e cikleve (gjatësive të valëve) të treguara në diagram.
  3. Pjesa e valës në figurë prodhohet në 0.15 sekonda. Llogaritni periodën (kohën që duhet për të prodhuar një cikël vale).
  4. Të përdoret ekuacioni frekuenca (Hz) = 1/periodë (s) për të llogarritur frekuencën e valës.

b)

  1. Vala e zërit është një valë gjatësore. Shpjegoni çfarë nënkuptoni me valë gjatësore.
  2. Në qoftë se amplituda e një vale zanore rritet, çfarë diference shfaqet në dëgjim?