Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Pyetje shtesë 6 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Një sferë e lehtë prej polistireni po lëkundet shumë afër një altoparlanti, siç tregohet në figurën e mësipërme. Altoparlanti lëshon një tingull me frekuencë të ulët dhe sfera vihet re që lëkundet.

  1. Shpjegoni në çfarë mënyre tingulli i lëshuar nga altoparlanti shkakton lëvizjen e sferës, siç është përshkruar më lart.
  2. Shpjegoni çfarë ndodh me lëvizjen e konit të altoparlantit, kur: i) Tingulli bëhet më i lartë. ii) Nota e tingullit rritet.
  3. Llogaritni frekuencën e një tingulli, i cili ka një gjatësi vale prej 0.5 m dhe përhapet nëpër ajër me një shpejtësi prej 340 m/s. Shkruani formulën dhe tregoni mënyrën e kryerjes së llogaritjeve.