Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Pyetje shtesë 6 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Një mikrofon është lidhur me një osciloskop. Më poshtë jepen format e ndryshme valore të shfaqura në ekran, të tingujve A, B dhe C:

  1. Krahasoni tingujt A dhe B. Gjeni ndryshimet ndërmjet tyre.
  2. Krahasoni tingujt A dhe C. Gjeni ndryshimet ndërmjet tyre.
  3. Cili prej tingujve e ka amplitudën më të madhe?
  4. Cili prej tingujve e ka frekuencën më të madhe?
  5. Shpejtësia e zërit është 330 m/s. Në qoftë se tingulli A ka një frekuencë prej 220 Hz, sa është gjatësia e valës së tij?
  6. Sa është frekuenca e tingullit C?