Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Pyetje shtesë 7 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Në figurën në vijim tregohet një objekt OB me lartësi 2 cm, i vendosur përpara një thjerre përmbledhëse. Vatrat kryesore të thjerrës janë shënuar me F dhe F'. Shëmbëllimi i objektit OB do të formohet në të djathtë të thjerrës.

  1. Kopjoni figurën dhe vizatoni dy rreze, që emetohen nga pika B e objektit, të cilat kalojnë nëpër thjerrë dhe shkojnë te shëmbëllimi.
  2. Vizatoni shëmbëllimin e formuar. Shënojeni atë me I dhe matni përmasat e tij.