Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Pyetje shtesë 7 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Figura tregon një objekt O të vendosur përpara një thjerre të mysët dhe kalimi i dy rrezeve nga maja e objektit nëpër thjerrë.

  1. Kopjoni dhe plotësoni figurën (duke përdorur largësitë e dhëna mbi të) për të treguar, ku ndodhet shëmbëllimi i formuar.
  2. Gjeni dy veçori të shëmbëllimit.
  3. Përdorni informacionin e marrë nga figura e plotesuar dhe ekuacionin: zmadhimi linear=larte¨sia e she¨mbe¨llimitlarte¨sine¨ e objektit\text{zmadhimi linear}=\dfrac{\text{lartësia e shëmbëllimit}}{\text{lartësinë e objektit}}, për të llogaritur zmadhimin e prodhuar nga thjerra.