Kopertina e librit Fizika 10-11 - Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Pyetje shtesë 7 në librin Fizika 10-11 - Pjesa I nga shtëpia botuese Erik Botime me autorë Stephen Pople.

Pyetja

Një rreze drite që përhapet nëpër ajër, bie mbi njërën faqe të një blloku drejtkëndësh prej qelqi. Treguesi i përthyerjes për qelqin është 1.5.

  1. Vizatoni diagramin për të treguar drejtimin që do të marrë rrezja në brendësi të bllokut, në qoftë se këndi i rënies është 0°\degree.
  2. Vizatoni një diagram për të treguar drejtimin e përafërt që do të marrë rrezja në brendësi të qelqit, në qoftë se këndi i rënies është 45°\degree. Llogaritni këndin e përthyerjes.
  3. Në qoftë se shpejtësia e dritës që përhapet në ajër është 3 ×\times 108^8 m/s, llogaritni shpejtësinë e dritës, që përhapet nëpëe qelq.