Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Matet koha që i duhet lavjerrësit për të kryer 20 lëkundje, pastaj për 50 lëkundje:

koha për 20 lëkundje = 17.4 s
koha për 50 lëkundje = 43.2 s

Llogaritni kohën mesatare të një lëkundjeje për secilin rast. Përgjigjet ndryshojnë nga njëra-tjetra. Gjeni disa arsye të mundshme eksperimentale.