Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Siç e kemi parë, termoçifti mund të përdoret si termometër. Ky lloj termometri mund të masë temperatura që ndryshojnë shpejt, për shkak se ka kapacitet termik të vogël.

  1. Shpjegoni se pse termoçifti ka kapacitet termik të vogël.
  2. Shpjegoni pse kjo e bën të përshtatshëm për matjen e temperaturave që ndryshojnë shpejt.