Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Termometri me termoçift është më i përshtatshëm se ai me mërkur për të matur temperatura që ndryshojnë shpejt. Shpjegoni pse.