Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kuzhinieri vendos në furrë një tavë metalike dhe një qeramike. Ai vëren se tava metalike nxehet shpejt dhe nuk e prek dot, kurse ena qeramike kërkon një kohë të gjatë për t'u nxehur. Cili objekt ka kapacitet termik më të lartë? Shpjegoni pse.