Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një makinë ecën me shpejtësi konstante prej 20 m/s në një rrugë të drejtë. Semafori para saj bëhet i kuq dhe makina ngadalëson me nxitim konstant, derisa ndalon pas 18 s.

  1. Vizatoni grafikun shpejtësi-kohë që paraqet lëvizjen e makinës në këto 18 s.
  2. Me anë të grafikut gjeni nxitimin e makinës kur ajo ngadalëson.
  3. Me anë të grafikut gjeni zhvendosjen e makinës gjatë këtyre 18 s.

Shënim nga Sputnik: Duke marrë parasysh përgjigjen e dhënë nga libri, problema duhet të specifikonte kohën kur makina fillon të ngadalësojë, të cilën do e marrim 10 s.