Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Sa kohë do t'i duhet një autobusi që ecën me shpejtësi 90 km/h për të përshkuar 300 km në autostradë?