Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Llogaritni impulsin e një makine me masë 600 kg që lëviz me shpejtësi 25 m/s.