Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një avion e ka shpejtësinë maksimale 600 km/h.

  1. Sa do jetë shpejtësia e avionit po qe se ai e ka erën me shpejtësi 100 km/h të kundërt me drejtimin e fluturimit?
  2. Piloti e drejton avionin drejt veriut me 600 km/h. Tani era vjen anash, me shpejtësi prej 100 km/h drejt lindjes. Sa do të jetë shpejtësia rezultante e avionit? (Jepni madhësinë dhe drejtimin.)