Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një astronaute e ka masën 90 kg.

  1. Llogaritni peshën e saj në Tokë.
  2. Astronautja shkoi në Mars, ku rëndesa është më e dobët. Nxitimi i rënies së lirë në Mars është 3.7 m/s2. Llogaritni peshën e saj në Mars.