Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Sa është forca që nevojitet për t'i dhënë një makine me masë 600 kg një nxitim prej 2.5 m/s2?