Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Sa është nxitimi i shkaktuar nga një forcë prej 2000 N që vepron mbi një person me masë 80 kg?